بسم الله الرحمن الرحیم
 با عرض سلام خدمت استاد و دوستان گرامی

مکتب صدرایی

فلسفه ی ملاصدرا از استقلال نسبت به سایر مکاتب برخوردار است گرچه رگه هایی از فلسفه ی اشراق و ... نیز در آن دیده می شود . ملاصدرا تکیه ی ویژه ای به قرآن کریم و احادیث دارد . وی حقایق را ابتدا شهود کرده و سپس آن را با استدلال عقلی ثابت می کند . به طور کلی ملاصدرا با تلفیق فلسفه با و عقل با وحی و شهود مکتب جدیدی را بوجود آورده است و پی ریزی نموده است که آن را مکتب متعالیه می نامند . وی اعتقاد عمیق و شدیدی به قرآن و شهود داشت لذا پی از درک مسائل فلسفی از طریق شهود به تلفیقی میان آن دو پرداخت .

برای علم اسلامی به 4 گام نیاز است :

1-   شناخت مدرنیته و تعیین نسبت جامعه ی اسلامی با آن

2-    تبیین نسبت بین جامعه و علم

3-    ایجاد مبانی فلسفی برای تولید علم اسلامی

4-    استخراج متد و روش تولید علم از منابع دینی

برای فهم یک اندیشه و یا به طور کلی برای فهم اندیشه های مختلف راه هایی وجود دارد :

1-   بهترین راه برای یاد گرفتن اندیشه های مختلف تطبیقی کار کردن است . به عبارت دیگر تمایز نظریات روش فهمیدن نظریات است . باید نظریات مخالف را هم بشناسیم تا نظریه ای را فرا بگیریم . درآ فلسفه ی پست مدرن نیز اشیا را با ضد آنها می شناسند مانند افکار فوکو

علاوه بر تمایز نظریات برای فهم اندیشه 2 چیز دیگر را نیز باید در نظر بگیریم که راه های بعدی می شوند .

2-   سوال آن جریان فکری و مسئله ای که آن جریان به آن پرداخته است چیست ؟ سوال مهم است نه پاسخ و حتی در عمل نیز می بینیم که مکاتب مختلف سوالاتی را مطرح می کنند بدون آنکه به آه سوالات پاسخ درخور بدهند .

3-   نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که مسائل جریان ها است که رویکرد آن جریان را مشخص می کند .